Deventer toen

Prachtig was het stadsgezicht
en hoe de stad was ingericht
het was fijn om door de stad te lopen
Men had het goed en er was werk
de conjunctuur was ijzersterk
de winkels waren altijd open

Koopkracht was toen het modewoord
de industrieën ploegden voort
De productie was reusachtig
Natuurlijk had men toen wel weet
wat men zo de natuur aan deed
maar de natuur is wel veerkrachtig

Nu alles onder water ligt
met slechts de Bergkerk nog in zicht
heeft het noodlot zich voltrokken
Wie toen ooit waarschuwde kijk uit
werd meestal honend aangeduid
van de geitenwollen sokken

Veel vrienden heb ik hier gehad
daarom was het ook een fijne stad
de meeste zijn verdronken
Vergeef mij dan ook waar ik ga
en ga mij maar niet achterna
als ik somber in gedachten ben verzonken

Nee, ik ken geen draaiende beweging

De Metronomist Prof. Dr. Jan Svalken.

Wat is / doet een Metronomist, meneer Svalken.
Een Metronomist houdt zich bezig met de heen en weer gaande beweging die als ijkpunt het midden heeft en die vanuit dat midden alles, dat wil zeggen, de wereld om zich heen, beschouwt.
U houdt zich niet bezig met de op en neer gaande beweging?
Ik weet daar natuurlijk wel het een en ander van maar doe daar geen uitspraken over daar dit niet tot mijn vakgebied behoort. Ik weet dat men in de deze beweging ook vorderingen maakt maar binnen mijn vakgebied wordt daar wel eens meesmuilend over gesproken.
Meesmuilend?
Daar wil ik het bij laten.
Laten wij verder gaan met de heen en weer gaande beweging.
U weet wel:De oever waar wij niet zijn noemen wij de overkant maar die heet dan deze kant wanneer we daar zijn aangeland.
Inderdaad.Maar goed, kunt u wat vertellen over het doel van het Metronomisme.
Het Metronomisme staat voor een duidelijke gang van zaken. Dit in de eerste plaats.
Vanuit het midden geredeneerd is alles duidelijk en zijn er geen misverstanden.
Men neigt en zwaait naar links en naar rechts terwijl men verdomde goed weet binnen de zwaaibewegingen wat het midden is, dan wel de contouren van het midden kan onderscheiden.
Het doel van het metronomisme is dan ook dat de observator zich zo dicht mogelijk met dit middelpunt verwant gaat voelen.
Kunt u hier een voorbeeld van geven.
Alles waar het Metromisme op doelt ligt in de fijnstoffelijkheid der dingen.
Als u iets krijgt aangeboden en u vraagt naar de prijs van het aangebodene en men zegt u, Dit kost negen euro negen en negentig, dan krijgt de Metronomist meteen een vieze smaak in de mond.
Zoals onlangs dat ik op zoek was naar een andere auto en er een aangeboden kreeg voor de prijs van twee duizend negen honderd vijf en negentig euro.
Ik zei nog tegen die verkoper, U bent vast geen Metronomist.
Hoezo, is het gebodene dit dan niet waard?
De fijnstoffelijkheid bemerkt in dit soort gevallen meteen sluwe beweegredenen en aangezien sluwheid een grote heen- en weer gaande beweging maakt is het voor de Metronomist gemene zaak dit soort gevallen gelijk de rug toe te keren.
U draait er nooit omheen begrijp ik hieruit.
Ik ben een Metronomist dus ik ga van links naar rechts, nee, een draaiende beweging ken ik niet.

De Bokkingshang

De Bokkingshang
is een mysterie van ogen

Ogen van een gewond hert
Ogen die tuimelen in gebaren van dure lingerie
Ogen van een op drift geraakt galjoen
Ogen van een zee die stranden slaat
Ogen van tromgeroffel en lauwe rum
Ogen van een houten beeld
dat plotseling door een muur komt zetten
Ogen van Wierook
Ogen van Renoir
op een zomerse dag in het bos van Fontainebleau

Een verveloos kozijn
hangt loom
in een bemoste muur
Een gespleten deur wuift de voorbijganger
Een overhangend huis
herbergt het verschil tussen hoop en wanhoop

Met de rechterhand schep ik
de vrouw
wier mond verwarring kreunt
Met de linker
de vrouw die een einder verbrijzelt
Blijft over: de schepper

De straat kleurt lichtroze op
Het plaveisel ademt

Auto’s worden vloeibaar als een bergbeek
De grimassen verstommen

Afscheid atelier Park Oog in Al

Voor Merel 

Alles is 1

Oog in Al 1
Van Riebeeckstraat 1
Ab Harrewijnstraat 1
Obrechtstraat 1
Plaza Nueba 1
Kosciuskostraat 1
Sablou 1
La paz 1
Moerakkerstraat1
Molenweg1
Bergstraat 1
Nieuwe markt1
Fuut 1
Slangenburg 1
Noordenbergstraat 1

1

Verder gaan
Inpakken
achterlaten
Vertrouwen
opruimen
Rust
onrust
Dadendrang
ophoepelen

Bruggen geslagen
Palen in de grond
Fundament op zand
Fundament op rotsen

Wat machtig dat de wereld 1 is
Wat prachtig dat alles gemaakt is om te ontdekken
Wat goed dat er dingen zijn die zich blijvend verschuilen

De herinnering draagt een armband
De ontmoeting draagt een kroon
Het gesprek is vloeibaar

Buiten de materie ruist een zin
die goed is te verstaan

Aandacht

Zijn is aandacht
Aandacht wankelt weg
naar horizonten
Keert terug
naar bijkomstigheden
Zet de hakken
in toevlucht
Struikelt over straatleven
Neemt gevoelsridders mee
in spontane acties
van bedachtzaamheid
Zet zich neer
kijkt rond en ziet

De aandacht pakt
van de nevelen van het geluid
Plaatst brokstukken
Houdt zich op in het midden
Duwt zich af van het vasteland

En het geluid verdicht zich
De stemmen verstommen
Rondom is de ruimte

Het warme lichaam zoekt de aarde
De adem van handpalmen en voetzolen
De stilte zet een piramide in de ruimte

Gesprek over de verjaardag…

Gesprek over de verjaardag van mijn zus

De Cannenburg 7 april 2018

Wat geef ik mijn zus zij wordt 80?
En we hebben dit weekend met de familie een feest

Hoe is het met haar naar lichaam en geest?

Dat gaat heel erg goed dat is prachtig
En daarbij heeft ze al alles zelfs een elektrische fiets

Nou dan is het heel simpel dan geef je haar niets

Niets? Nou dat is ook wel wat karig
Waar kom ik dan mee aan met een handdruk en kus?
Zij is verdorie mijn enige zus
En ze was ook al 80 keer jarig

Kun je niet iets doen over vroegere jaren
Ik bedoel zij was al 11 toen jij het licht zag
Zij heeft jou vast in haar armen gedragen
Gewiegd en gekoesterd ware jij wat van slag

En wat dan, een collage gaan maken?
Over verleden en heden en wat en hoe?
Nou die zucht kun je rustig nog een keer slaken
Maar ik ben niet zo van dat sentimentele gedoe
De tijd lijkt sowieso soms een geweldige klucht
Dat als je ouder wordt zo af en toe wel ondervindt
En 80 jaar lijkt dan vaak ook niet meer dan een zucht
Of wat zandkorreltjes in de hand van een kind

Nou zeg dat lijkt verdorie wel een poëtisch couplet
Nog een paar van die regels en je hebt een sonnet
Als je niet weet wat je je zus moet gaan schenken
Misschien moet je dan in die richting eens denken

Ja geweldig dank je wel ik heb haar cadeau nu in zicht
Ik schrijf voor haar verjaardag gewoon een gedicht

Jilles